• Σιτηρά

 • Μοριακή Βελτίωση Καλλιεργούμενων Φυτών

 • Φυτοπροστασία

 • Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά

 • Ρύζι

 • Χημεία & Τεχνολογία

 • Βιομηχανικά Φυτά

 • Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού

 • Συλλογή ειδών της Ελληνικής Χλωρίδας

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Μάθετε περισσότερα για τα αντικείμενα του Ινστιτούτου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων που υπάγεται στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της στοχευμένης έρευνας που διεξάγει, παράγει και μεταφέρει γνώση για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και την επίλυση επίκαιρων αγροτικών προβλημάτων. 

Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων, (όπως οι ντόπιες – εγχώριες ποικιλίες) καθώς και η δημιουργία -προώθηση νέων ποικιλιών και ειδών με βελτιωμένη απόδοση, ποιότητα και προσαρμοστικότητα. 

Η έρευνα σε επιμέρους τομείς φυτικής παραγωγής, εστιάζεται σε Φυτά μεγάλης καλλιέργειας, Φυλλοβόλα δένδρα και Ακρόδρυα, Κηπευτικά, Αρωματικά φαρμακευτικά και Αυτοφυή της ελληνικής χλωρίδας. 

Επιπλέον, η έρευνα αφορά σε σύγχρονα συστήματα φυτοπροστασίας, στην αειφορική γεωργία και γεωργία ακριβείας, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, την βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών, με γνώμονα τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δρ. Μαλούπα Ελένη 
Τακτική Ερευνήτρια
Διευθύντρια ΙΓΒ & ΦΠ
Τηλ. 2310 471544  (εσωτερικό 210)
e-mail maloupa@bbgk.gr

Δρ. Χατζοπούλου Πασχαλίνα
Τακτική Ερευνήτρια
Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΓΒ & ΦΠ
Τηλ. +302310 471544 (εσωτερικό 200)
e-mail: chatzopoulou@ipgrb.gr

 

Τα νέα μας

Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά

image

Ιστορικό

Κατηγορία: Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Το αντικείμενο των Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών, εντάχθηκε ως ερευνητική δραστηριότητα στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδας... περισσότερα

 

 

image

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Κατηγορία: Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Έρευνα με στόχο τη μελέτη διαφόρων αγροτεχνολογικών παραμέτρων στην καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών... περισσότερα

 

 

image

Υπηρεσίες

Κατηγορία: Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Διάθεση Πολλαπλασιαστικού Υλικού... περισσότερα

 

 

image

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Κατηγορία: Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά

Συνεργασία με ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα και  υποστήριξη σε πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές... περισσότερα