Το αντικείμενο των Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών, εντάχθηκε ως ερευνητική δραστηριότητα στο Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδας (Κ.Γ.Ε.Β.Ε)του Υπουργείου Γεωργίας, με την ίδρυση του Τμήματος Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών το 1981, (Π.Δ 915/1981, άρθρο 11, ΦΕΚ 232/81 Τεύχος Α), με σκοπό την έρευνα σε θέματα καλλιέργειας, βελτίωσης και τεχνολογίας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται σε πειραματικούς αγρούς έκτασης δέκα στρεμμάτων που βρίσκονται στο χώρο του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης καθώς και στο Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας.

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Χατζοπούλου Πασχαλίνα
Τακτική Ερευνήτρια

Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 200)
Fax +302310473024

e-mail: chatzopouloy@ipgrb.gr