• Διάθεση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
  • Αναλύσεις –Έλεγχοι ποιότητας δρογών, αιθερίων ελαίων
  • Υποστήριξη παραγωγών, μεταποιητών, παραγωγών αιθερίων ελαίων, σε θέματα επιλογής πολλαπλασιαστικού υλικού, καλλιεργητικών πρακτικών, ποιότητας δρογών και αιθερίων ελαίων,μέσω ενημερωτικών συναντήσεων, οργανωμένων επισκέψεων στους πειραματικούς αγρούς, φυλλαδίων κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Χατζοπούλου Πασχαλίνα
Τακτική Ερευνήτρια

Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. +302310471544 (εσωτερικό 200)
Fax +302310473024

e-mail: chatzopouloy@ipgrb.gr