Ελληνικά αυτοφυή

 

 

Εισαγωγή

To Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών (ΕΠΑΑΑΕ) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) βρίσκεται στο αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και είναι αναπόσπαστο τμήμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων με στόχο τη διατήρηση των Ελληνικών αυτοφυών ειδών με έμφαση στα απειλούμενα, τα προστατευόμενα και αυτά που έχουν αρωματική, φαρμακευτική ή και ανθοκομική χρήση.  Η έρευνα που διεξάγεται στο ΕΠΑΑΑΕ σχετίζεται άμεσα με την συλλογή, διατήρηση, αναπαραγωγή, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας ενώ λειτουργεί και ως χώρος εκπαίδευσης και συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν την αναπαραγωγή, καλλιέργεια και μεταποίηση ειδικών ομάδων φυτικών ειδών όπως είναι τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Μαλούπα Ελένη 
Τακτική Ερευνήτρια

Ελληνικά αυτοφυή
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. 2310 471544  (εσωτερικό 210)
Fax 2310 473024

e-mail maloupa@bbgk.gr