Ερευνητικές Δραστηριότητες

 

 • Βοτανικές Συλλογές- τεκμηρίωση συλλεγμένου φυτικού υλικού

Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων οργανώνονται βοτανικές συλλογές έχοντας ειδική άδεια συλλογής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι βοτανικές συλλογές αυτές υποστηρίζονται από βιβλιογραφική έρευνα (συγκέντρωση, αποδελτιοποίηση και μελέτη της υπάρχουσας γνώσης από χλωριδικά συγγράμματα που αφορούν στην ελληνική χλωρίδα). Απαραίτητα ακολουθεί ταξινομικός προσδιορισμός με τη χρήση στερεοσκοπίου και βασικών χλωριδικών συγγραμμάτων. 

 

 • Επί τόπου διατήρηση (in situ) στο φυσικό δρυοδάσος του ΒΒΚΚ 

 

 • Εκτός τόπου διατήρηση (ex situ) 
 1. Συλλογή ζωντανών φυτών: διατηρείται συλλογή ζωντανών φυτών από τουλάχιστον 1.000 πλήρως αναγνωρισμένα φυτικά είδη και υποείδη (taxa) της ελληνικής χλωρίδας που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 800 κωδικούς πρόσβασης (>13.500 φυτικά άτομα). 
 2. Τράπεζα Σπερμάτων: διατηρούνται (σε ψυκτικό θάλαμο) περισσότεροι από 2.200 κωδικοί που αντιστοιχούν σε πάνω από 700 taxa. 
 3. Σε in vitro συνθήκες: διατηρούνται 18 είδη και υποείδη (taxa), τα 9 από τα οποία είναι ενδημικά, σπάνια ή απειλούμενα.
 4. Σε Βοτανικούς Κήπους: για σκοπούς διατήρησης έχουν δημιουργηθεί δύο Βοτανικοί Κήποι στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων: (α) Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ): Βρίσκεται σε υψόμετρο 600m, στο Νομό Κιλκίς, 70 km από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Καταλαμβάνει έκταση 300 στρεμμάτων (150 στρέμματα φυσικό δρυοδάσος και 150 στρέμματα, όπου έχουν διαμορφωθεί μονοπάτια περιήγησης και ειδικοί χώροι φύτευσης). Έχει 10 χρόνια λειτουργίας και φιλοξενούνται είδη που διατηρούνται τόσο ex situ όσο και in situ. (β) O Κήπος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (ΚΠΕ): Είναι ένας αστικός Βοτανικός Κήπος, ο οποίος βρίσκεται  στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, κοντά στη επιφάνεια της θάλασσας,  καταλαμβάνει έκταση 8 στρεμμάτων με ειδικούς χώρους φύτευσης και συνδέεται άμεσα και λειτουργικά με τους υπόλοιπους ερευνητικούς και πειραματικούς χώρους του Εργαστηρίου.  Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.bbgk.gr.

 

 • Μελέτη αναπαραγωγής ειδών της ελληνικής χλωρίδας με έμφαση στα σπάνια, απειλούμενα, ΑΦΦ, ανθοκομικά.

Διερεύνηση τρόπων αναπαραγωγής των ειδών της ελληνικής χλωρίδας με κλασικές (εγγενείς και αγενείς) και βιοτεχνολογικές (ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων πρωτοκόλλων αναπαραγωγής και η δημιουργία μητρικών φυτών. 

 

 • Μελέτη της πιλοτικής καλλιέργειας φυτικών ειδών της ελληνικής χλωρίδας με  εμπορική αξιοποίηση. 

Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, μελετώνται οι συνθήκες καλλιέργειας κυρίως των φυτικών ειδών με αρωματικές-φαρμακευτικές- κοσμητολογικές χρήσεις τόσο σε ερευνητικές εφαρμογές όσο και σε πιλοτικούς αγρούς.

 

 • Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός αιθερίων ελαίων ειδών της ελληνικής χλωρίδας με αρωματική χρήση.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην διερεύνηση της χημικής ποικιλότητας των αιθερίων ελαίων των ελληνικών  αρωματικών φυτών και την επιλογή υψηλής απόδοσης χημειοτύπων με αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά με σκοπό την αξιοποίηση τους σε καλλιέργεια.

 

 • Μελέτη ειδών της ελληνικής χλωρίδας με πιθανή ανθοκομική χρήση.

 

 • DNA barcoding- Γονιδιωματική ταυτοποίηση των Ελληνικών αυτοφυών ειδών.

 

Στο ΕΠΑΑΑΕ δημιουργείται Γενετικό Μητρώο για επιλεγμένα είδη της ελληνικής χλωρίδας που έχουν εμπορικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. Τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται γενετικώς με ειδικούς μοριακούς δείκτες (molecular barcoding) και η γενετική ταυτοποίησή τους χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας. Επίσης, για τα είδη φυτών που δεν μπορούν να αναγνωριστούν μορφολογικά, εφαρμόζεται η γονιδιωματική για την ταυτοποίησή τους.

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Μαλούπα Ελένη 
Τακτική Ερευνήτρια

Ελληνικά αυτοφυή
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. 2310 471544  (εσωτερικό 210)
Fax 2310 473024

e-mail maloupa@bbgk.gr