Υπηρεσίες

 

  • Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων μεταφοράς της τεχνογνωσίας σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, 
  • Υποστήριξη επιχειρηματικών προσπαθειών ιδιωτικών εταιρειών που έχουν ως στόχο την αξιοποίηση των ειδών της ελληνικής χλωρίδας (σχεδιασμός νέων προϊόντων π.χ. φυσικά καλλυντικά, γαστρονομικά προϊόντα, αρωματικά έλαια και αλάτια ή ροφήματα από μείγματα επιλεγμένων ελληνικών αρωματικών ειδών).
  • Παροχή τεχνικών συμβουλών σε καλλιεργητές ελληνικών αρωματικών-φαρμακευτικών ειδών. 
  • Οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε παραγωγικούς φορείς, ιδιώτες και ενδιαφερόμενους πολίτες σε θέματα διατήρησης, αναπαραγωγής, καλλιέργειας, μεταποίησης και αξιοποίησης της ελληνικής χλωρίδας. Για περισσότερες πληροφορίες www.bbgk.gr 
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες www.bbgk.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Δρ. Μαλούπα Ελένη 
Τακτική Ερευνήτρια

Ελληνικά αυτοφυή
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 570 01 
Τηλ. 2310 471544  (εσωτερικό 210)
Fax 2310 473024

e-mail maloupa@bbgk.gr