Ρύζι

Το ρύζι ανήκει στο γένος Oryza το οποίο περιλαμβάνει 23 είδη από τα οποία καλλιεργούνται μόνον δύο, τα O. sativa και O. glaberrima. Το πρώτο είναι το σπουδαιότερο και καλλιεργείται σ' όλες τις ηπείρους, ενώ το δεύτερο σε περιορισμένη έκταση σε λίγες χώρες της Δυτικής Αφρικής.
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες του O. sativa κατατάσσονται σε τρία υποείδη ή τύπους: Japonica, Indica και Javanica από τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη χώρα μας μόνον τα δύο πρώτα. Το πρώτο υποείδος καλλιεργείται σε περιοχές με εύκρατο ή υποτροπικό κλίμα, προέρχεται πιθανότατα από τη Β. Κίνα, Κορέα και Ιαπωνία και μελετήθηκε περισσότερο σε σχέση με τα λοιπά υποείδη. Το υποείδος Indica καλλιεργείται σε τροπικό ή υποτροπικό κλίμα, προέρχεται πιθανότατα από την Ινδία, Κεϋλάνη, Ν. Κίνα και Ταϊβάν και μελετάται τα τελευταία 50 έτη. Το ρύζι αυτού του υποείδους συνήθως υφίσταται επεξεργασία με τη μέθοδο του μισοβρασμού (parboiling) πριν υποστεί την αποφλοίωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους κανονισμούς αριθμ. 3878/87 και 2580/88 προσδιόρισε ότι ρύζι του τύπου Indica πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: μήκος λευκού κόκκου μεγαλύτερο από 6 mm, σχέση μήκος/πλάτος λευκού κόκκου μεγαλύτερη από 3,00, ποσοστό πλήρως κρυσταλλικών κόκκων μεγαλύτερο από 60% και περιεχόμενη αμυλόζη μεγαλύτερη από 21%.

Περισσότερα...

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

 

 

Ι. ΕΧΘΡΟΙ

1. Έντομα και μαλάκια που προσβάλουν το ρύζι στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του

α) Chironomus sp.: Το έντομο έχει τρεις έως τέσσερις γενεές κατ' έτος όμως μόνον οι δύο πρώτες έχουν σημασία για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η προνύμφη του, η οποία εμφανίζει ένα χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, απομυζεί τους σπόρους που φυτρώνουν και τα νεαρά φυτά με συνεπεία ο αριθμός φυτών ρυζιού στον αγρό να μειώνεται αισθητά. Καταπολεμείται με εφαρμογή στα χαμηλότερα σημεία του τηγανιού του εντομοκτόνων. Η απομάκρυνση του νερού από τον αγρό είναι ένας έμμεσος τρόπος ελέγχου του εντόμου, γιατί δεν του παρέχονται δυνατότητες για την επιβίωση του.

 

 

Περισσότερα...

 Εισαγωγή


Αν και ο αρχαίος βοτανολόγος Θεόφραστος (370-285 π.Χ.), ο φυσιοδίφης Διοσκουρίδης (1ος αιώνας μ.Χ.) και ο γιατρός Γαληνός (130-200 μ.Χ.) είχαν μελετήσει αρκετά το ρύζι ως φυτό, προϊόν διατροφής και μέσο θεραπείας ασθενειών του πεπτικού συστήματος, οι πρόγονοί μας είχαν δείξει γενικά λίγο ενδιαφέρον και προσοχή για την καλλιέργεια αυτή, ίσως επειδή η διατροφή τους στηριζόταν σε προϊόντα παραγόμενα από άλλα σιτηρά. Από τη 10ετία του 1950 που άρχισε να αυξάνει σιγά-σιγά η κατανάλωση του ρυζιού στη χώρα μας ξεκίνησε το ενδιαφέρον της πολιτείας για την καλλιέργεια αυτή, η οποία οδηγήθηκε το 1958 στη δημιουργία τμήματος για την έρευνα του ρυζιού στο Ινστιτούτο Σιτηρών.

Έκταση και απόδοση

Πριν το 1931 η έκταση του ρυζιού δεν ξεπερνούσε τα 10.000 στρέμματα ετησίως, την περίοδο 1931-1948 κυμαινόταν μεταξύ 10.000 και 40.000 στρεμμάτων, το 1950 αυξήθηκε σε 100.000 στρέμματα και την περίοδο 1951-2005 κυμάνθηκε μεταξύ 120.000 και 300.000 στρέμματα ετησίως (Εικόνα 1). Η ανεπάρκεια νερού άρδευσης ήταν ο κυριότερος περιοριστικός παράγοντας για την επέκταση της καλλιέργειας του ρυζιού στην Ελλάδα.

Περισσότερα...

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΡΥΖΩΝΑ

Οι λεκάνες του ορυζώνα πρέπει να είναι διατεταγμένες με τη μεγάλη τους πλευρά κάθετα προς τη διεύθυνση των συνήθως πνεόντων ανέμων για να αποφεύγεται κατ' αυτόν τον τρόπο ο σχηματισμός μεγάλων κυμάτων. Τα τελευταία μπορούν να παρασύρουν τα νεαρά φυτά προς τα αναχώματα της λεκάνης με συνέπεια να προκληθεί μια ανομοιόμορφη κατανομή των φυτών στον αγρό. Επιπλέον στην περίπτωση της εγκατάστασης νέων ορυζώνων είναι δυνατόν να έχουμε καταστροφές των αναχωμάτων από μεγάλα κύματα.

Τα αναχώματα των λεκανών πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά διότι η τυχόν καταστροφή τους κατά την περίοδο της εξέλιξης της καλλιέργειας μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα συγκράτησης του νερού. Η διευθέτηση των καταστρεμμένων αναχωμάτων μετά τη σπορά συνεπάγεται την καταβολή υψηλών δαπανών γιατί η εργασία γίνεται σε λασπώδες έδαφος. Επιπλέον, προκαλούνται καταστροφές μεγάλου τμήματος σπαρμένου χωραφιού τόσο από τα παρασυρθέντα χώματα των καταστραφέντων αναχωμάτων όσο και από τα απαιτούμενα χώματα για την επισκευή των ρηγμάτων.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Ποικιλίες
  2. Ποιότητα